Co to jest fundacja?

Czym dokładnie jest fundacja i na jakiej zasadzie działa?

Fundacja to jedna z form organizacji pozarządowych, której celem jest prowadzenie działalności pożytku publicznego. Fundacja jest tworzona przez osoby prywatne lub instytucje, które chcą przyczynić się do rozwoju społeczności w różnych dziedzinach. Fundacja działa na podstawie statutu, który określa cele i sposób działania organizacji. Zazwyczaj fundacje mają określony cel, który realizują przez konkretne działania.

Przykładem takiej fundacji może być fundacja mająca na celu pomoc chorym dzieciom, która działa na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia dzieci. Fundacja ta może prowadzić różne działania, takie jak organizowanie zbiórek pieniędzy, zakup sprzętu medycznego czy finansowanie badań naukowych.

W jaki sposób fundacja pozyskuje pieniądze?

Fundacje pozyskują pieniądze na różne sposoby. Najczęściej korzystają z darowizn, czyli dobrowolnych wpłat pieniężnych od osób prywatnych, firm lub instytucji. Mogą także organizować zbiórki publiczne, a także sprzedaż gadżetów, biletów na wydarzenia lub aukcje.

Innym sposobem pozyskiwania środków są dotacje z instytucji publicznych lub prywatnych. Fundacje mogą ubiegać się o granty, które są przyznawane na realizację konkretnych projektów lub działań.

Czym różni się fundacja od stowarzyszenia?

Fundacja i stowarzyszenie to dwie różne formy organizacji pozarządowych. Fundacja działa na podstawie statutu, który określa cele i sposób działania organizacji, natomiast stowarzyszenie działa na podstawie uchwalonej przez siebie ustawy.

Fundacja jest tworzona przez jedną lub kilka osób, które chcą przyczynić się do rozwoju społeczności w określonych dziedzinach. Stowarzyszenie z kolei może być tworzone przez każdą osobę, która ma zainteresowanie daną sprawą.

Podsumowując, fundacja to forma organizacji pozarządowej, która działa na podstawie statutu i ma określony cel pożytku publicznego. Fundacje pozyskują środki finansowe na różne sposoby, a ich działania zazwyczaj skupiają się na realizacji konkretnych działań w określonych dziedzinach.

Oceń:
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]

Dodaj komentarz