PTU – Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne

PTU to elitarne stowarzyszenie interdyscyplinarne powstałe w 1990 roku, które skupia przedstawicieli różnych zawodów związanych z diagnostyką ultrasonograficzną. Członkami PTU są lekarze ponad 20 specjalizacji, a także lekarze weterynarii, fizycy czy biolodzy. Celem działania towarzystwa ultrasonograficznego jest doskonalenie własnej wiedzy oraz szerzenie zainteresowania ultrasonografią wśród zawodów medycznych. PTU nieustannie motywuje swoich członków do podnoszenia kwalifikacji w zakresie ultrasonografii, owocem czego są liczne prace naukowe autorstwa członków towarzystwa.

Czym zajmuje się Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne?

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, w ramach realizacji celów związanych z popularyzacją diagnostyki obrazowej, zaangażowane jest w organizację wielu wydarzeń na obszarze całej Polski, w których udział biorą przedstawiciele wyżej wymienionych zawodów. PTU organizuje liczne zjazdy naukowe, sympozja i wykłady z zakresu ultrasonografii, a także sprawuje nadzór merytoryczny nad organizacją szkoleń czy kursów głównie dla lekarzy i lekarzy weterynarii. PTU aktywnie prowadzi także współpracę naukową zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi towarzystwami naukowymi działającymi w podobnym zakresie. Oficjalnym organem naukowym Towarzystwa jest czasopismo „Journal od Ultrasonography”, które stanowi odzwierciedlenie aktualnego stanu wiedzy na temat ultrasonografii.

Czym zajmuje się Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne?

PTU przeprowadza także proces weryfikacji wiedzy lekarzy ubiegających się o Certyfikat PTU, który stanowi potwierdzenie uzyskania przez lekarzy wysokich umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej. Lekarz ubiegający się o powyższy certyfikat musi udokumentować odpowiednimi dokumentami ukończone szkolenia i ilość wykonanych własnoręczne badań, a także zdać egzamin teoretyczny i praktyczny potwierdzający posiadane umiejętności. Zdobycie Certyfikatu PTU to dla lekarza potwierdzenie posiadania wyjątkowych umiejętności w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej. Ponadto, aby Certyfikat PTU zachował swoją ważność, lekarz zobowiązany jest do udokumentowania doszkalania się w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej. Z tego względu ten dokument wydawany jest jedynie lekarzom o ponadprzeciętnych umiejętnościach z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej.

W ramach działania PTU funkcjonują sekcje, takie jak:

  • SSML – Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy popularyzująca edukację w zakresie ultrasonografii wśród studentów i młodych lekarzy.
  • Sekcja Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej skupiająca się na diagnostyce prenatalnej w zakresie ultrasonografii kardiologicznej.
  • Sekcja Środków Kontrastujących w Ultrasonografii zrzeszająca lekarzy w szczególności zainteresowanych ultrasonografią kontrastową.
  • Sekcja Weterynaryjna Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego skupiająca lekarzy weterynarii specjalizujących się w badaniu ultrasonograficznym. Sekcja organizuje kursy specjalistyczne dla lekarzy weterynarii chcących doszkalać się z zakresu ultrasonografii.

Ranking perfum damskich

Oceń:
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]